"Kraslické hudební jaro"

Kraslické hudební jaro je festival hudby a tance, který má své kořeny 

již v době těsně po 2. světové válce. O znovuobnovení tradice hudebních 

jar se zasloužila Mgr. Iveta Poslední se spolkem a pěveckým sborem 

Vivat Musica Kraslice. Od r. 2007 se tak festival koná pravidelně každý rok 

v období jara (přibližně od dubna do června) a návštěvníci se cca 

na 4 festivalových akcích mohou setkat nejen s místními sbory 

a skupinami – Harmonie Kraslice, Karlovarský pěvecký sbor, taneční 

skupina DanceDate Kraslice, ale též s předními orchestry české hudební 

scény, např. Hudba Hradní stráže a Policie ČR s dirigentem plk. Václavem 

Blahunkem, Piccolo coro a Piccola orchestra s dirigentem Mgr. MgA. Markem 

Valáškem, Mládežnický orchestr s dirigentem Milošem Bokem, Tremolo 

s dirigentem Daliborem Bártou, či umělci Valérií Zawadskou, Bárou 

Basikovou, Ewou Farnou, Janem Steinsdörferem a mnoha dalšími. 

Tento festival si již vydobyl své pevné místo v kulturních akcích regionu 

a je hojně navštěvován napříč všemi generacemi.

KHJ 2021

KHJ 2020

KHJ 2019

KHJ 2018

KHJ 2017

KHJ 2016

KHJ 2015

KHJ 2014

KHJ 2013

KHJ 2012

KHJ 2011

KHJ 2010

KHJ 2009

KHJ 2008

KHJ 2007