"Kraslické hudební jaro"

Kraslické hudební jaro je festival hudby a tance, který má své kořeny 

již v době těsně po 2. světové válce. O znovuobnovení tradice hudebních 

jar se zasloužila Mgr. Iveta Poslední se spolkem a pěveckým sborem 

Vivat Musica Kraslice. Od r. 2007 se tak festival koná pravidelně každý rok 

v období jara (přibližně od dubna do června) a návštěvníci se cca 

na 4 festivalových akcích mohou setkat nejen s místními sbory 

a skupinami – Harmonie Kraslice, Karlovarský pěvecký sbor, taneční 

skupina DanceDate Kraslice, ale též s předními orchestry české hudební 

scény, např. Hudba Hradní stráže a Policie ČR s dirigentem plk. Václavem 

Blahunkem, Piccolo coro a Piccola orchestra s dirigentem Mgr. MgA. Markem 

Valáškem, Mládežnický orchestr s dirigentem Milošem Bokem, Tremolo 

s dirigentem Daliborem Bártou, či umělci Valérií Zawadskou, Bárou 

Basikovou, Ewou Farnou, Janem Steinsdörferem a mnoha dalšími. 

Tento festival si již vydobyl své pevné místo v kulturních akcích regionu 

a je hojně navštěvován napříč všemi generacemi.

KHJ 2018

KHJ 2017

KHJ 2016

KHJ 2015

KHJ 2014

KHJ 2013

KHJ 2012

KHJ 2011

KHJ 2010

KHJ 2009

KHJ 2008

KHJ 2007