Mgr. Iveta Kateřina I. Poslední (*1966)

     Absolventka ZČU v Plzni (obor ČJ-HV) vyučuje od r. 1990 sólový a sborový zpěv 

na Základní umělecké škole v Kraslicích, kde také vede sbory,

které založila, smíšený komorní sbor Vivat Musica

a  dětský pěvecký sbor Harmonie  Kraslice. 

V r. 2012 založila další pěvecký sbor GymsoChoir na Gymnáziu v Sokolově.

 ivetaposledni-cz.webnode.cz/pevecke-sbory/

Sbory velmi často koncertují v ČR i v zahraničí (SRN, Francie, Lucembursko, Itálie)

a na svém kontě mají  tři CD:

První pokus“ (*2002) a Vánoční proměny (*2006),

které bylo natočeno společně s Lidovou muzikou Dalibora Bárty z Třemošné.

Třetí CD s názvem "Tea Time" nahrály sbory Harmonie Kraslice a GymsoChoir Sokolov

s muzikálovým zpěvákem Tomášem Traplem v r. 2013.

Repertoár sborů je velmi široký, zahrnuje skladby od nejstarších dob po současnost,

typickým rysem jsou vlastní vícehlasé úpravy a texty, pod kterými jsou společně podepsány  

Iveta Poslední a Ilona Chalupská, odborná asistentka DPS.

Sbory též úzce spolupracují s Hudbou Hradní stráže a Policie ČR, 

každoročně se setkávají na Benefičních vánočních koncertech např. ve Františkových Lázních,

v Sokolově, v Kraslicích, ale i v Praze v Národním domě  či ve Španělském sále Pražského hradu.

     Kromě své pedagogické, sbormistrovské a lektorské činnosti (např. workshopy Moderní metody výuky

hudební výchovy na 1. či na 2. stupni ZŠ) a organizování mnoha kulturních akcí

(např. festivalu Kraslické hudební jaro) se Iveta Poslední věnuje sólovému zpěvu

(zpěv studovala u prof. S. Šubrtové, prof. V. Chavdarové a manželů Světlany a Igora Janových).

Pravidelně vystupuje v Čechách a SRN, spolupracuje s dirigenty plk. MgA. Václavem Blahunkem Ph.D.

(Hudba Hradní stráže a Policie ČR)

www.blahunek.com/

MgA. Mgr.Markem Valáškem, Ph.D. (Piccola orchestra Praha)

www.piccola.cz/

a hudebním skladatelem a dirigintem Milošem Bokem.

www.milosbok.com/zivotopis.htm

Její repertoár tvoří zejména písňová tvorba a díla duchovní,

např. W.A.Mozart - Korunovační mše, Requiem,

J.J.Ryba - Česká mše vánoční, L.van Beethoven - Mše C dur, F.M.Bartholdy - oratorium Eliáš,

A.Dvořák - Mše D dur, Miloš Bok - Missa solemnis, není jí však cizí ani hudba populární či jazzová.

Společně se sopranistkou Janou Marií Kateřinou Korbelovou

úspěšně koncertovala v ČR a v Německu, 

vyvrcholením jejich spolupráce byla  akce Music of the Night

  která se uskutečnila v Plzni  dne 29.6. 2012 v Kalikovském mlýně.

Společně s Janou M.K.Korbelovou a klavíristou Alešem Vítkem také natočili  již v roce 2011 

ve studiu meetarea51 CD "Kouzlo Vánoc" cd/.

V roce 2012 vydala Iveta Poslední své CD "Zpívání nás baví 1" cz/products/produkt-1/

(první CD z plánovaného pětidílného souboru natočené opět v meetarea51) ,

které je součástí stejnojmenného zpěvníčku, určeného všem,

kteří rádi zpívají a chtějí si zazpívat lidové písničky v jednoduchém dvojhlasu. 

V září 2013 byla na mezinárodní výstavě koní pokřtěna kniha

spisovatele a básníka Václava Bárty a fotografa Ing. Dalibora Gregora

Koník Toník a jeho kamarádi,

do níž přispěla Iveta Kateřina I.Poslední svými melodiemi na verše V. Bárty.

webnode.cz/kniha/

V roce 2014 vyšlo "Zpívání nás baví 2", ve kterém najdete opět písně v jednoduchém dvojhlasu, 

tentokráte však nikoli lidové, ale dětské a populární.

V roce 2014 také vyšlo CD vítězů 1. ročníku soutěže Kraslický slavíček, 

jež bylo pokřtěno na jednom z koncertů festivalu Kraslické hudební jaro.

/www.ivetaposledni.cz/kraslicky-slavicek/cd-vitezu/

V roce 2015 vyšlo dokonce dvojité CD vítězů, 

k soutěži Kraslický slavíček totiž přibyla soutěž pro studenty Gymnázia Sokolov s názvem "Gymso Cantat". 

www.ivetaposledni.cz/kraslicky-slavicek/ks-2014-2-rocnik/cd-vitezu/

Vítězové soutěží si tak mohli vyzkoušet nahrávání ve studiu.

V r. 2016 vyšlo opět CD vítězů soutěže Kraslický slavíček.

Díky spolupráci s hudebním skladatelem a dirigentem Milošem Bokem se Iveta Poslední pěvecky podílela

na CD Chrámové skladby III (*2010) a Missa solemnis (*2015).