Propozice soutěže, organizační řád

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1) Gymso Cantat je soutěž v sólovém a komorním zpěvu pro studenty Gymnázia Sokolov          

2) Smyslem soutěže je:

- vytváření příležitostí pro talentované děti a mládež

- vyhledávání talentů a v případě zájmu následná péče o jejich další odborné vedení

- rozvíjení zájmu o hudební výchovu a zejména zpěv

- získání objektivního pohledu na stav hudebního nadání a hlasových dispozic studentů Gymnázia Sokolov

3) Soutěžit se bude v těchto kategoriích:

Kategorie 1 - studentky primy - kvarty osmiletého studia nebo 1. roč. šestiletého studia

Kategorie 2 - studenti primy - kvarty osmiletého studia nebo 1. roč. šestiletého studia

Kategorie 3 - studentky 1. - 4. roč. čtyřletého studia nebo kvinty - oktávy osmiletého studia

Kategorie 4 - studenti 1. - 4. roč. čtyřletého studia nebo kvinty - oktávy osmiletého studia

Kategorie 5 – komorní zpěv- společná kategorie pro dua, tria a kvarteta (podmínkou je vícehlasý zpěv ve více než 50% písně, tj. jiná melodie pro 1., jiná pro 2., případně 3. a 4. hlas-pokud budou soutěžící zpívat všichni stejnou melodii ve stejný čas, nejedná se o vícehlas)

4) Soutěžní repertoár:

Každý soutěžící nebo vokální skupina zazpívá jednu libovolnou píseň buď a cappella, tj. bez doprovodu, nebo na tzv. hudební podklad.

PRŮBĚH SOUTĚŽE

Soutěž bude mít dvě části:

1. část proběhne ve středu 8. října v čase od 14.00 do 16.00 (17.00) hodin. Na tzv. GENERÁLNÍ ZKOUŠCE si soutěžící vyzkouší zpěv na mikrofon a společně se zvukařem nastaví optimální poměr zpěvu a hudebního podkladu.

2. část - ve středu 15. října od 15.00 hodin proběhne samotná soutěž. Zpěváci budou soutěžit postupně, tj. od 1. do 5. kat., pořadí jednotlivých soutěžících v každé kategorii bude určeno losováním.

SOUTĚŽNÍ ÚKOLY

Úkolem soutěžících bude zazpívat jednu libovolnou píseň buď a cappella, tj. bez doprovodu, nebo na tzv. hudební podklad, který účastník odevzdá či pošle mailem nejpozději 3. října 2014, kdy bude uzávěrka přihlášek.

Podmínkou je zpívání zpaměti.

K dispozici bude kompletní ozvučné zařízení, tj. kvalitní mikrofony, reprobedny a notebook, ve kterém budou připraveny hudební podklady soutěžících.

Po odeslání přihlášky je možné měnit repertoár jen po domluvě s Mgr. I. Poslední nejpozději v den konání GENERÁLNÍ ZKOUŠKY, tj. 8. října 2014.

PŘIHLÁŠKA

Přihlášku podepsanou zákonným zástupcem dítěte nebo samotným soutěžícím (od 18 let věku) je nutno odevzdat či poslat mailem nejpozději 3. října 2014, kdy bude uzávěrka přihlášek.

Přihlášku je možno odevzdat:

-          v sekretariátu školy

-          Mgr. Petře Sojkové 

-          Mgr. Petře Maříkové

-          Mgr. Ivetě Poslední

-          odeslat mailem na adresu Gymso.Choir@seznam.cz

HUDEBNÍ PODKLAD

Hudební podklad je možno odeslat mailem na adresu Gymso.Choir@seznam.cz

případně odevzdat Mgr. I. Poslední na zkouškách GymsoChoiru 17. září, 24. září či 1. října v čase od 14.30 do 16.00 hodin v AULE nebo v učebně HV. (Hudební podklad stačí donést na flasce, uložím si jej do notebooku.) Za kvalitu nahrávky hudebního podkladu ručí soutěžící.

PREZENCE SOUTĚŽÍCÍCH

Prezence všech soutěžících proběhne v den soutěže, tj. 15. 10. 2014 od 14.00 do 14.45 hodin v předsálí AULY Gymnázia.

POROTA

Organizační štáb soutěže Gymso Cantat nominuje členy odborné poroty, kterými budou členové profesorského sboru a osobnosti v oblasti umění a vzdělávání dětí a mládeže.

Složení poroty 1. ročníku soutěže Gymso Cantat:

Mgr. Petra Sojková - profesorka hudební výchovy na Gymnáziu Sokolov

Mgr. Petra Maříková - profesorka hudební výchovy na Gymnáziu Sokolov

Jitka Šulková - zpěvačka, absolventka AMU v Praze

Petr Schneider - učitel ZUŠ Sokolov, bubeník, zpěvák, mistr zvuku

Bc. Jiří Mareš - absolvent Gymnázia Sokolov, Bc. Germanistiky UK v Praze, student lingvistiky na Universität Regensburg

 

PUBLICITA

Soutěž Gymso Cantat bude publikována v regionálním tisku, rozhlasu a televizi.

OSOBNÍ ZÁŠTITY

Soutěži Gymso Cantat udělili osobní záštitu:

Ing. Zdeněk Berka - starosta města Sokolov

Jan Steinsdörfer – jazzový klavírista, hudební skladatel a šéf kapely Ewy Farne

CENY

Každý účastník soutěže obdrží pamětní list, vítězové obdrží diplomy, čestná uznání a věcné dárky s hudební tematikou. Speciální cenou pro vítěze jednotlivých kategorií, kteří získají minimálně 21 bodů z 25, bude možnost natočení 1 písně v nahrávacím studiu Meet Area 51.

KONCERT VÍTĚZŮ

V průběhu školního roku 2014/2015 se uskuteční KONCERT VÍTĚZŮ, na němž proběhne i křest CD vítězů soutěže.

ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Soutěž Gymso Cantat organizuje GymsoChoir, pěvecký sbor Gymnázia Sokolov, ve spolupráci se spolkem Vivat Musica a se Spolkem přátel Gymnázia v Sokolově.

Kontakt:

Mgr. Iveta Poslední, mobil 606857578, mail Gymso.Choir@seznam.cz

ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Pro řízení soutěže Gymso Cantat platí tento organizační řád, který je k dispozici také na webu www.ivetaposledni.cz a na fcb GymsoChoir, pěvecký sbor Gymnázia Sokolov. Na stejných adresách je umístěn i tiskopis přihlášky.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE

Vítězové budou vyhlášeni po skončení soutěže všech soutěžních kategorií a po poradě poroty. Slavnostní ceremoniál proběhne v AULE Gymnázia Sokolov.

Výsledkovou listinu si mohou účastníci vyzvednout po vyhlášení výsledků v místě konání soutěže nebo ji získat z internetu na www.ivetaposledni.cz a na fcb GymsoChoir, pěvecký sbor Gymnázia Sokolov.