2010

 

- Slavnostní zahajovací koncert festivalu Kraslické hudební jaro 2010 s HHS a PČR a Bárou Basikovou

12.6. Missa C dur op. 86 pro sóla, sbor, varhany a orchestr (Ludwig van Beethoven)Děčín

www.vstupenkadecin.cz/easyweb/web/index.php?p=program&poradatel=15&druh=0&k=203375&d=7.13&m=6&y=2010&f=1

13.6. Missa C dur op. 86 pro sóla, sbor, varhany a orchestr (Ludwig van Beethoven) - Praha

www.katyd.cz/clanky/milos-bok-uvede-beethovenovu-msi-c-dur.html

21.7. Účast na festivalu DAS OPEN-AIR FESTIVAL v Regensburgu na zámku šlechtického rodu TURN und TAXIS –spolupráce na světově známém díle Carla Orffa „Carmina Burana“

- spoluúčast při natáčení CD projektu „Škola ve tvých rukou“ na pomoc dětem v Lat. Americe

Benefiční koncert s HHS a PČR v Národním domě na Vinohradech

- Benefiční vánoční koncert s HHS a PČR v Sokolově