Kraslický slavíček

Občanské sdružení Vivat Musica Kraslice vyhlašuje

1. ročník soutěže v sólovém zpěvu Kraslický slavíček 2013

Propozice soutěže, organizační řád

Ke stažení zde: Propozice a org.řád - Kraslický slavíček .PDF (2,1 MB)

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1) Kraslický slavíček je soutěž v sólovém zpěvu pro děti a mládež od 5 do 26 let z Kraslic a blízkého okolí, podmínkou je trvalé bydliště v mikroregionu Kraslicka (Kraslice, Bublava, Stříbrná, Šindelová, Rotava, Přebuz, Jindřichovice, Oloví, Dolní Nivy)

2) Smyslem soutěže je:

- vytváření příležitostí pro talentované děti a mládež

- vyhledávání talentů a v případě zájmu následná péče o jejich další odborné vedení

- rozvíjení zájmů o hudební výchovu a pěvectví

- získání objektivního pohledu na stav hudebního nadání a hlasových dispozic dětí a mládeže v Kraslicích a blízkém okolí

3) Soutěžit se bude v těchto kategoriích:

Kategorie 1 – pro děti ve věku 5-7 let (v den konání soutěže jim musí být nejméně 5 a nejvíce 7 let)

Kategorie 2 - pro děti ve věku 8-11 let (v den konání soutěže jim musí být nejméně 8 a nejvíce 11 let)

Kategorie 3 - pro děti ve věku 12-15 let (v den konání soutěže jim musí být nejméně 12 a nejvíce 15 let)

Kateg. 4A pro dívky ve věku 16-26 let (v den konání soutěže jim musí být nejm. 16 a nejvíce 26 let)

Kateg. 4B - pro chlapce ve věku 16-26 let (v den konání soutěže jim musí být nejm. 16 a nejvíce 26 let)

4) Soutěžní repertoár:

Každý soutěžící zazpívá dvě písně. Podmínkou je zpívání zpaměti.

První je píseň lidová, tzv. povinně volitelná, kterou si soutěžící vybere ze seznamu písní dle své kategorie Seznam povinně volitelných písní Kraslický slavíček.PDF (439,3 kB) a zazpívá ji buď bez doprovodu nebo s doprovodem jednoho či více nástrojů, k dispozici bude i profesionální korepetitor, který může soutěžící doprovodit hrou na klavír (nutno označit v přihlášce).

Druhá píseň je libovolná, kterou soutěžící může zazpívat bez doprovodu nebo s doprovodem jednoho či více nástrojů nebo s hudebním podkladem, který si zajistí sám. K dispozici bude přehrávač CD, další možností je i předání hudebního podkladu na CD nebo flash discu organizátorům soutěže (jmenovitě Mgr. Ivetě Poslední) nejpozději dva dny před soutěží, tj. 7.11. 2013.

První píseň (tj. lidovou píseň) zazpívá soutěžící bez mikrofonu, druhou píseň (tj. libovolnou píseň) může (ale nemusí) zazpívat s mikrofonem (předem tuto možnost zaškrtněte v přihlášce!) 

PRŮBĚH SOUTĚŽE

Soutěž se uskuteční v sobotu 9. listopadu 2013 od 10.00 hodin v novém sále Základní umělecké školy v Kraslicích.

SOUTĚŽNÍ ÚKOLY

Soutěžním úkolem pro všechny kategorie bude přednes dvou písní:

1. píseň lidová, kterou si soutěžící vybere ze seznamu písní dle své kategorie a zazpívá ji buď bez doprovodu nebo s doprovodem jednoho či více nástrojů, K dispozici bude i profesionální korepetitor, který může soutěžící doprovodit hrou na klavír (nutno označit v přihlášce).

2. píseň libovolná, kterou soutěžící může zazpívat bez doprovodu nebo s doprovodem jednoho či více nástrojů nebo s hudebním podkladem, který si zajistí sám. K dispozici bude přehrávač CD, další možností je i předání hudebního podkladu na CD nebo flash discu organizátorům soutěže (jmenovitě Mgr. Ivetě Poslední) nejpozději dva dny před soutěží, tj. 7.11. 2013.

První píseň (tj. lidovou píseň) zazpívá soutěžící bez mikrofonu, druhou píseň (tj. libovolnou píseň) může (ale nemusí) zazpívat s mikrofonem (předem tuto možnost zaškrtněte v přihlášce!)

Maximální časový limit vystoupení v kategoriích 1 a 2 je 5 minut, v kategoriích 3, 4A a 4B je 7 minut.

Po odeslání přihlášky není možné měnit repertoár.

Zpívání zpaměti je podmínkou.

U písní s více slokami zazpívá soutěžící nejvýše tři.

S korepetitorem, panem Alešem Vítkem, je možno zkoušet od 8.30 hodin v den soutěžního vystoupení v ZUŠ Kraslice buď přímo v sále nebo ve třídě č. 10 (1. patro hned naproti schodišti).

Před soutěžním vystoupením je k rozezpívání možné využít též připravený klavír v malém sále v přízemí ZUŠ.

PŘIHLÁŠKA

Přihlášku svým podpisem potvrdí zákonný zástupce dítěte nebo sám soutěžící (od 18 let věku) a tím je zodpovědný za správnost údajů uvedených v přihlášce.

Přihlášku je možno odeslat poštou (na adresu Iveta Poslední, Novoveská 162, Kraslice 358 01) nebo mailem (iveta.posledni@seznam.cz) nebo osobně (Mgr. Ivetě Poslední, ZUŠ Kraslice, třída č. 12) nejpozději do 5. 11. 2013.

Ke stažení zde: Přihláška - Kraslický slavíček.PDF (496,6 kB)

PREZENCE SOUTĚŽÍCÍCH

Prezence všech soutěžících proběhne v den soutěže, tj. 9.11. 2013 od 8.30 do 9.30 hodin v předsálí  ZUŠ Kraslice, Pohraniční stráže 67

POROTA

Občanské sdružení Vivat Musica Kraslice nominuje členy odborné poroty, kterými jsou významné osobnosti v oblasti umění a to jak v oblasti klasického zpěvu, tak v oboru populární hudby a muzikálů, dramaturgie dětských pořadů ap.

Složení poroty 1. ročníku soutěže Kraslický slavíček:

Předseda poroty:

Václav Bárta - básník, spisovatel, autor rozhlasových pohádek a několika dětských knížek, dramaturg a režisér dětských a mládežnických pořadů, zakladatel a dlouholetý šéf souboru INKLEMO, autor balad a písní, na nichž spolupracoval i se svým synovcem Daliborem Bártou (CD Paměti vrby), zpěvák, dudák a také spoluautor písně Princezna ze mlejna, otec Václava Noida Bárty

Členové poroty:

Marta Hanfová – operní zpěvačka

Jitka Šulková – operní zpěvačka

Kateřina Herčíková – muzikálová zpěvačka

Václav Krátký – hudebník, klavírista

PUBLICITA

Soutěž Kraslický slavíček bude publikován v regionálním tisku, rozhlasu a televizi.

OSOBNÍ ZÁŠTITY

Soutěži Kraslický slavíček udělili osobní záštitu:

Ing. Zdeněk Brantl - starosta města Kraslice

Václav Noid Bárta - muzikálový herec a zpěvák

Jan Steinsdörfer – jazzový hudebník, klavírista a skladatel

CENY

Každý účastník soutěže obdrží pamětní list a medaili s logem soutěže, vítězové obdrží diplomy, čestná uznání a věcné dárky s hudební tematikou. Speciální cenou pro vítěze jednotlivých kategorií, kteří získají minimálně 21 bodů z 25, bude možnost natočení 1-2 písní ve studiu Meet Area 51.

KONCERT VÍTĚZŮ

V rámci festivalu Kraslické hudební jaro 2014 se uskuteční KONCERT VÍTĚZŮ, na němž proběhne křest CD vítězů soutěže.

ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Soutěž Kraslický slavíček organizuje občanské sdružení Vivat Musica Kraslice, které je také partnerem Roku české hudby a úzce spolupracuje s dětským fondem OSN- UNICEF

ŘÍDÍCÍ VÝBOR SOUTĚŽE

Mgr. Iveta Poslední-ředitelka soutěže

Hana Divišová-tajemnice soutěže

Ing. Regina Roková- tajemnice soutěže

Kamila Marešová-členka výboru

Petra Steinsdörferová-členka výboru

Kontakt:

Iveta Poslední, Novoveská 162, Kraslice, 358 01

iveta.posledni@seznam.cz

 

ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Pro řízení soutěže Kraslický slavíček platí tyto propozice a organizační řád, který je k dispozici na webových stránkách www.ivetaposledni.cz

Na stejné adrese jsou umístěn tiskopis přihlášky a seznam povinně volitelných písní.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE

Vítězové budou vyhlášeni po skončení soutěže všech soutěžních kategorií a po poradě poroty. Slavnostní ceremoniál proběhne v novém sále ZUŠ Kraslice.

Výsledkovou listinu si mohou účastníci vyzvednout po vyhlášení výsledků v místě konání soutěže nebo ji získat z internetu na adrese www.ivetaposledni.cz