Kraslický slavíček 2014

Občanské sdružení Vivat Musica Kraslice vyhlašuje

2. ročník pěvecké soutěže Kraslický slavíček 2014

Propozice soutěže, organizační řád

Ke stažení zde: Kraslický slavíček 2014-propozice-org.řád.pdf (93498)

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1) Kraslický slavíček je soutěž v sólovém zpěvu pro děti a mládež od 5 do 26 let z Kraslic 

a blízkého okolí, novinkou je soutěžní kategorie 5 "Zpívá celá rodina". Podmínkou je 

trvalé bydliště v mikroregionu Kraslicka (Kraslice, Bublava, Stříbrná, Šindelová, Rotava, 

Přebuz, Jindřichovice, Oloví, Dolní Nivy) nebo jsou žáky ZUŠ Kraslice.

2) Smyslem soutěže je:

- vytváření příležitostí pro talentované děti a mládež

- vyhledávání talentů a v případě zájmu následná péče o jejich další odborné vedení

- rozvíjení zájmů o hudební výchovu a zpěv

- získání objektivního pohledu na stav hudebního nadání a hlasových dispozic dětí a mládeže 

v Kraslicích a blízkém okolí

- posilování rodinných vztahů společným zpíváním a muzicírováním

3) Soutěžit se bude v těchto kategoriích:

Kategorie 1 – pro děti ve věku 5-7 let (v den konání soutěže jim musí být nejméně 5 a nejvíce 7 let)

Kategorie 2 - pro děti ve věku 8-11 let (v den konání soutěže jim musí být nejméně 8 a nejvíce 11 let)

Kategorie 3 - pro děti ve věku 12-15 let (v den konání soutěže jim musí být nejméně 12 a nejvíce 15 let)

Kategorie 4 - dívky a chlapci ve věku 16-26 let (v den konání sout. jim musí být nejm. 16 a nejvíce 26 let)

Kategorie 5  -  „Zpívá celá rodina“: 3-5 členů jedné rodiny, z nichž minimálně dva ze tří, dva ze čtyř 

nebo tři z pěti budou zpívat, ostatní mohou doprovázet hrou na nástroj. 

4) Soutěžní repertoár:

Kategorie 1 - 4:

Každý soutěžící zazpívá dvě písněPodmínkou je zpívání zpaměti.

První bude píseň lidová, tzv. povinně volitelná, kterou si soutěžící vybere ze seznamu písní 

dle své kategorie  a zazpívá ji buď bez doprovodu nebo s doprovodem jednoho či více nástrojů, 

k dispozici bude i profesionální korepetitor, který může soutěžící doprovodit hrou na klavír 

(nutno označit v přihlášce).

Druhá píseň bude libovolná, kterou soutěžící může zazpívat bez doprovodu, s doprovodem 

jednoho či více akustických nástrojů (bez možnosti nazvučení) nebo s hudebním podkladem, 

který si zajistí sám a společně s přihláškou pošle mailem na adresu iveta.posledni@seznam.cz 

ve formátu mp3, Waw nebo audio. Přihlášku a hudební podklad na CD nebo flash discu může 

také osobně předat organizátorům soutěže (jmenovitě Mgr. Ivetě Poslední) nejdéle v den uzávěrky 

přihlášek do soutěže,. tj.do 7.11. 2014.

První píseň (tj. lidovou píseň) zazpívá soutěžící bez mikrofonu, druhou píseň (tj. libovolnou píseň) 

může (ale nemusí) zazpívat s mikrofonem (tuto možnost je nutno zaškrtnout v přihlášce!) 

Kategorie 5:

Každá rodina zazpívá dvě písně. Podmínkou je zpívání zpaměti.

První bude libovolná lidová píseň, kterou rodina zazpívá s vlastním hudebním doprovodem 

nebo tzv. „a cappella“, tj. bez hudebního doprovodu.

V druhé části soutěžního vystoupení rodina zazpívá svou úpravu jedné písně z následujícího 

seznamu. Píseň může být upravena jak textově tak hudebně, to znamená, že může být např. 

opatřena novým vtipným textem nebo zazpívána a zahrána v jiném hudebním žánru či stylu 

(jako opera, jako rocková píseň, atd.), čím nápaditější, tím zajímavější pro publikum a porotu, 

která bude hodnotit nejen pěveckou stránku, ale i text a stylové provedení písně.

Seznam písní pro kategorii 5:

A Husličky

B Trpasličí svatba

C Večerníček

PRŮBĚH SOUTĚŽE

Soutěž se uskuteční v neděli 16. listopadu 2014 od 10.00 hodin ve velkém sále Základní umělecké školy v Kraslicích.

SOUTĚŽNÍ ÚKOLY

Soutěžním úkolem pro všechny kategorie bude přednes dvou písní:

Kategorie 1 - 4:

1. píseň lidová, kterou si soutěžící vybere ze seznamu písní dle své kategorie a zazpívá ji buď bez doprovodu nebo s doprovodem jednoho či více nástrojů, k dispozici bude i profesionální korepetitor, který může soutěžící doprovodit hrou na klavír (nutno označit v přihlášce).

2. píseň libovolná, kterou soutěžící může zazpívat bez doprovodu, s doprovodem jednoho či více akustických nástrojů (bez možnosti nazvučení) nebo s hudebním podkladem, který si zajistí sám a společně s přihláškou pošle mailem na adresu iveta.posledni@seznam.cz ve formátu mp3, Waw nebo audio. Přihlášku a hudební podklad na CD nebo flash discu může také osobně předat organizátorům soutěže (jmenovitě Mgr. Ivetě Poslední) nejdéle v den uzávěrky přihlášek do soutěže.

První píseň (tj. lidovou píseň) zazpívá soutěžící bez mikrofonu, druhou píseň (tj. libovolnou píseň) může (ale nemusí) zazpívat s mikrofonem (předem tuto možnost zaškrtněte v přihlášce!) 

Kategorie 5:

Každá rodina zazpívá dvě písně. Podmínkou je zpívání zpaměti.

1. libovolná lidová píseň, kterou rodina zazpívá s vlastním hudebním doprovodem nebo tzv. „a cappella“, tj. bez hudebního doprovodu.

2. vlastní úprava jedné z písní (Husličky, Trpasličí svatba nebo Večerníček). Píseň může být upravena jak textově tak hudebně, to znamená, že může být např. opatřena novým vtipným textem nebo zazpívána a zahrána v jiném hudebním žánru či stylu (jako opera, jako rocková píseň atd.). Porota bude hodnotit nejen pěveckou stránku, ale i text a stylové provedení písně.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

Maximální časový limit vystoupení v kategoriích 1 a 2 je 5 minut, v kategoriích 3, 4 a 5 je 7 minut.

Po odeslání přihlášky není možné měnit repertoár.

Zpívání zpaměti je podmínkou.

S korepetitorem, panem Alešem Vítkem, je možno zkoušet od 8.30 hodin v den soutěžního vystoupení 

v ZUŠ Kraslice buď přímo v sále anebo ve třídě č. 3 (1. patro hned naproti schodišti).

Před soutěžním vystoupením je k rozezpívání možné využít též připravený klavír v malém sále v přízemí ZUŠ.

PŘIHLÁŠKA

Přihlášku svým podpisem potvrdí zákonný zástupce dítěte nebo sám soutěžící (od 18 let věku) 

a tím je zodpovědný za správnost údajů uvedených v přihlášce.

Přihlášku je možno odeslat poštou (na adresu Iveta Poslední, Novoveská 162, Kraslice 358 01) nebo 

mailem (iveta.posledni@seznam.cz) nebo osobně (Mgr. Ivetě Poslední, ZUŠ Kraslice, třída č. 5) 

nejpozději do 7. 11. 2014.

Ke stažení zde: 

PREZENCE SOUTĚŽÍCÍCH

Prezence všech soutěžících proběhne v den soutěže, tj. v neděli 16.11. 2014 od 8.30 do 9.30 hodin v předsálí ZUŠ Kraslice, Pohraniční stráže 67

POROTA

Občanské sdružení Vivat Musica Kraslice nominuje členy odborné poroty, kterými jsou významné osobnosti v oblasti umění a to jak v oblasti klasického zpěvu, tak v oboru populární hudby a muzikálů, dramaturgie dětských pořadů ap.

Složení poroty 1. ročníku soutěže Kraslický slavíček:

Předseda poroty:

Václav Bárta - básník, spisovatel, autor rozhlasových pohádek a několika dětských knížek, dramaturg a režisér dětských a mládežnických pořadů, zakladatel a dlouholetý šéf souboru INKLEMO, autor balad a písní, na nichž spolupracoval i se svým synovcem Daliborem Bártou (CD Paměti vrby), zpěvák, dudák a také spoluautor písně Princezna ze mlejna, otec Václava Noida Bárty

Členové poroty:

Jitka Šulková – operní zpěvačka

Kateřina Herčíková – muzikálová zpěvačka

Václav Krátký – hudebník, klavírista

PUBLICITA

Soutěž Kraslický slavíček bude publikován v regionálním tisku, rozhlasu a televizi.

OSOBNÍ ZÁŠTITY

Soutěži Kraslický slavíček udělili osobní záštitu:

Václav Noid Bárta - muzikálový herec a zpěvák

Jan Steinsdörfer – jazzový hudebník, klavírista a skladatel

CENY

Každý účastník soutěže obdrží pamětní list a medaili s logem soutěže, vítězové obdrží diplomy, čestná uznání a věcné dárky s hudební tematikou. Speciální cenou pro vítěze jednotlivých kategorií, kteří získají minimálně 21 bodů z 25, bude možnost natočení jedné písně ve studiu Meet Area 51.

KONCERT VÍTĚZŮ

V rámci festivalu Kraslické hudební jaro 2015 se uskuteční KONCERT VÍTĚZŮ, na němž proběhne křest CD vítězů soutěže.

ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Soutěž Kraslický slavíček organizuje občanské sdružení Vivat Musica Kraslice.

ŘÍDÍCÍ VÝBOR SOUTĚŽE

Mgr. Iveta Poslední-ředitelka soutěže

Hana Divišová-tajemnice soutěže

Ing. Regina Roková- tajemnice soutěže

Kamila Marešová-členka výboru

Petra Steinsdörferová-členka výboru

Kontakt:

Iveta Poslední, Novoveská 162, Kraslice, 358 01

iveta.posledni@seznam.cz

 

ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Pro řízení soutěže Kraslický slavíček platí tyto propozice a organizační řád, který je k dispozici na webových stránkách www.ivetaposledni.cz

Na stejné adrese jsou umístěn tiskopis přihlášky a seznam povinně volitelných písní.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE

Vítězové budou vyhlášeni po skončení soutěže všech soutěžních kategorií a po poradě poroty. Slavnostní ceremoniál proběhne v novém sále ZUŠ Kraslice.

Výsledkovou listinu si mohou účastníci vyzvednout po vyhlášení výsledků v místě konání soutěže nebo ji získat z internetu na adrese www.ivetaposledni.cz