Kraslický slavíček 2015

Občanské sdružení Vivat Musica Kraslice vyhlašuje

3. ročník pěvecké soutěže Kraslický slavíček 2015

Propozice soutěže, organizační řád

Ke stažení zde: Propozice-org. řád.pdf (143519)

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1) Kraslický slavíček je soutěž v sólovém zpěvu pro děti a mládež od 5 do 26 let z Kraslic 

a blízkého okolí. Soutěžící musí mít trvalé bydliště v mikroregionu Kraslicka (Kraslice, Bublava, 

Stříbrná, Šindelová, Rotava, Přebuz, Jindřichovice, Oloví, Dolní Nivy) 

nebo být žáky ZUŠ Kraslice.

2) Smyslem soutěže je:

- vytváření příležitostí pro talentované děti a mládež

- vyhledávání talentů a v případě zájmu následná péče o jejich další odborné vedení

- rozvíjení zájmů o hudební výchovu a zpěv

- získání objektivního pohledu na stav hudebního nadání a hlasových dispozic dětí a mládeže 

v Kraslicích a blízkém okolí

- posilování rodinných vztahů společným zpíváním a muzicírováním

3) Soutěžit se bude v těchto kategoriích:

Sólový zpěv:

Kategorie 1 – pro děti ve věku 5-7 let (v roce konání soutěže jim musí být nejméně 5 a nejvíce 7 let)

Kategorie 2 - pro děti ve věku 8-11 let (v roce konání soutěže jim musí být nejméně 8 a nejvíce 11 let)

Kategorie  3  - pro děti ve věku 12-15 let (v roce konání soutěže jim musí být nejméně 12 a nejvíce 15 let)

Kategorie 4 - dívky a chlapci ve věku 16-26 let (v roce konání soutěže jim musí být nejméně 16 a nejvíce 26 let)

Komorní zpěv (dua, tria, kvarteta):

Kategorie 1 - děti do 13 let

(v roce konání soutěže smí být jednotlivým soutěžícím nejvýše 13 let)

Kategorie 2 - děti a mládež od 14 do 26 let

(v roce konání soutěže smí být jednotlivým soutěžícím nejvýše 26 let)

4) Soutěžní repertoár:

Kategorie 1 - 6:

Každý soutěžící, tj. sólista, duo, trio či kvartet, zazpívá dvě písně. Podmínkou je zpívání zpaměti.

První bude píseň lidová, soutěžící ji zazpívá/zazpívají bez hudebního doprovodu neboli „a cappella“. 

Druhá píseň bude libovolná, kterou soutěžící může/mohou zazpívat bez doprovodu, s doprovodem 

jednoho či více akustických nástrojů (bez možnosti nazvučení) nebo s hudebním podkladem, 

který si zajistí sám a společně s přihláškou pošle mailem na adresu iveta.posledni@seznam.cz 

ve formátu mp3, Waw nebo audio. Přihlášku a hudební podklad na CD nebo flash discu může 

také osobně předat organizátorům soutěže (jmenovitě Mgr. Ivetě Poslední) nejdéle v den uzávěrky 

přihlášek do soutěže.

První píseň (tj. lidovou píseň) zazpívá soutěžící bez mikrofonu, druhou píseň (tj. libovolnou píseň) 

může (ale nemusí) zazpívat s mikrofonem (tuto možnost je nutno zaškrtnout v přihlášce!)

V soutěžních písních  kategorií komorního zpěvu musí být převaha vícehlasu (tzn., že dua 

zazpívají převážně dvojhlasně, tria trojhlasně a kvarteta čtyřhlasně; jednohlas není vyloučen, 

ale převažovat musí vícehlas)

PRŮBĚH SOUTĚŽE

Soutěž se uskuteční v sobotu 7. listopadu 2015 od 10.00 hodin ve velkém sále Základní umělecké školy v Kraslicích.

SOUTĚŽNÍ ÚKOLY

Soutěžním úkolem pro všechny kategorie v sólovém i komorním zpěvu bude přednes dvou písní:

1. píseň lidová, soutěžící ji zazpívají bez hudebního doprovodu neboli „a cappella“

2. píseň libovolná, soutěžící ji mohou zazpívat bez doprovodu, s doprovodem jednoho či více 

akustických nástrojů (bez možnosti nazvučení) nebo s hudebním podkladem, který si zajistí sám 

a společně s přihláškou pošle mailem na adresu iveta.posledni@seznam.cz ve formátu mp3, Waw 

nebo audio.

Přihlášku a hudební podklad na CD nebo flash discu může také osobně předat organizátorům 

soutěže (jmenovitě Mgr. Ivetě Poslední) nejdéle v den uzávěrky přihlášek do soutěže.

První píseň (tj. lidovou píseň) zazpívají soutěžící bez mikrofonu, druhou píseň (tj. libovolnou píseň) 

mohou (ale nemusí) zazpívat s mikrofonem (tuto možnost je nutné zaškrtnout v přihlášce!). 

DALŠÍ USTANOVENÍ

1. Maximální časový limit vystoupení

Sólový zpěv: 1. kat. - 3 minuty

                       2. kat. - 4 minuty 

                       3. kat. - 6 minut 

                       4. kat. - 7 minut

Komorní zpěv: 1. kat. - 5 minut

                          2. kat. - 7 minut

2. V soutěžních písních  kategorií komorního zpěvu musí být převaha vícehlasu (tzn., že dua zazpívají převážně dvojhlasně, tria trojhlasně a kvarteta čtyřhlasně; jednohlas není vyloučen, ale převažovat musí vícehlas).

3. Po odeslání přihlášky není možné měnit repertoár.

4. Zpívání zpaměti je podmínkou.

Před soutěžním vystoupením je k rozezpívání možné využít připravený klavír

v malém sále v přízemí ZUŠ.

PŘIHLÁŠKA

Přihlášku svým podpisem potvrdí zákonný zástupce dítěte nebo sám soutěžící (od 18 let věku) 

a tím je zodpovědný za správnost údajů uvedených v přihlášce.

Přihlášku je možno odeslat poštou (na adresu Iveta Poslední, Novoveská 162, Kraslice 358 01) nebo 

mailem (iveta.posledni@seznam.cz) nebo osobně (Mgr. Ivetě Poslední, ZUŠ Kraslice, třída č. 5) 

nejpozději do 30. 10. 2015.

Ke stažení zde: 

PREZENCE SOUTĚŽÍCÍCH

Prezence všech soutěžících proběhne v den soutěže, tj. v sobotu 7.11. 2015 od 8.30 do 9.30 hodin v předsálí ZUŠ Kraslice, Pohraniční stráže 67

POROTA

Občanské sdružení Vivat Musica Kraslice nominuje členy odborné poroty, kterými jsou významné osobnosti v oblasti umění a to jak v oblasti klasického zpěvu, tak v oboru populární hudby a muzikálů, dramaturgie dětských pořadů ap.

Složení poroty 3. ročníku soutěže Kraslický slavíček:

Předseda poroty:

Václav Bárta - básník, spisovatel, autor rozhlasových pohádek a několika dětských knížek, dramaturg a režisér dětských a mládežnických pořadů, zakladatel a dlouholetý šéf souboru INKLEMO, autor balad a písní, na nichž spolupracoval i se svým synovcem Daliborem Bártou (CD Paměti vrby), zpěvák, dudák a také spoluautor písně Princezna ze mlejna, otec Václava Noida Bárty

Členové poroty:

Jitka Šulková – operní zpěvačka, absolventka AMU Praha

Kateřina Herčíková – muzikálová herečka, absolventka KJJ Praha

Pavel Režný – muzikálový herec, absolvent JAMU Brno

Václav Krátký – hudebník, klavírista

PUBLICITA

Soutěž Kraslický slavíček bude publikován v regionálním tisku, rozhlasu a televizi.

OSOBNÍ ZÁŠTITY

Soutěži Kraslický slavíček udělili osobní záštitu:

Roman Kotilínek - starosta města Kraslice

Václav Noid Bárta - muzikálový herec a zpěvák

Jan Steinsdörfer – jazzový hudebník, klavírista a skladatel

CENY

Každý účastník soutěže obdrží pamětní list a medaili s logem soutěže, vítězové obdrží diplomy, čestná uznání a věcné dárky s hudební tematikou. Speciální cenou pro vítěze jednotlivých kategorií, kteří získají minimálně 21 bodů z 25, bude možnost natočení jedné písně ve studiu Meet Area 51.

KONCERT VÍTĚZŮ

V rámci festivalu Kraslické hudební jaro 2016 se uskuteční KONCERT VÍTĚZŮ, na němž proběhne křest CD vítězů soutěže.

ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Soutěž Kraslický slavíček organizuje občanské sdružení Vivat Musica Kraslice.

ŘÍDÍCÍ VÝBOR SOUTĚŽE

Mgr. Iveta Poslední-ředitelka soutěže

Hana Divišová-tajemnice soutěže

Ing. Regina Roková- tajemnice soutěže

Kamila Marešová-členka výboru

Petra Steinsdörferová-členka výboru

Kontakt:

Iveta Poslední, Novoveská 162, Kraslice, 358 01

iveta.posledni@seznam.cz

 

ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Pro řízení soutěže Kraslický slavíček platí tyto propozice a organizační řád, který je k dispozici na webových stránkách www.ivetaposledni.cz

Na stejné adrese jsou umístěny propozice soutěže a tiskopis přihlášky.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE

Vítězové budou vyhlášeni po skončení soutěže všech soutěžních kategorií a po poradě poroty. Slavnostní ceremoniál proběhne v novém sále ZUŠ Kraslice.

Výsledkovou listinu si mohou účastníci vyzvednout po vyhlášení výsledků v místě konání soutěže nebo ji získat z internetu na adrese www.ivetaposledni.cz