Kraslický slavíček 2023

SPOLEK VIVAT MUSICA KRASLICE 

vyhlašuje

7. ročník soutěže v sólovém a komorním zpěvu

Kraslický slavíček 2023

Propozice soutěže, organizační řád

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1) Kraslický slavíček je soutěž v sólovém a komorním zpěvu pro děti a mládež od 5 do 26 let z Kraslic a blízkého okolí, podmínkou účasti v soutěži je trvalé bydliště v mikroregionu Kraslicka (Kraslice, Bublava, Stříbrná, Šindelová, Rotava, Přebuz, Jindřichovice, Oloví, Dolní Nivy, Josefov), soutěžit mohou i ti, kteří bydlí mimo mikroregion Kraslicka, ale jsou žáky ZUŠ Kraslice (např. dojíždějící ze Sokolova, Lokte ap.)

2) Smyslem soutěže je:

- vytváření příležitostí pro talentované děti a mládež

- vyhledávání talentů a v případě zájmu následná péče o jejich další odborné vedení

- rozvoj zájmu o hudební výchovu a zpěv

- získání objektivního pohledu na stav hudebního nadání a hlasových dispozic dětí a mládeže

  v Kraslicích a blízkém okolí

3) Soutěžit se bude v těchto kategoriích:

Sólový zpěv:

Kategorie 1 - pro děti ve věku 5-7 let 

(v roce konání soutěže jim musí být nejméně 5 a nejvíce 7 let)

Kategorie 2 - pro děti ve věku 8-11 let 

(v roce konání soutěže jim musí být nejméně 8 a nejvíce 11 let)

Kategorie 3 - pro děti ve věku 12-15 let 

(v roce konání soutěže jim musí být nejméně 12 a nejvíce 15 let)

Kategorie 4 - dívky a chlapci ve věku 16-26 let 

(v roce konání soutěže jim musí být nejméně 16 a nejvíce 26 let)

Komorní zpěv (dua, tria, kvarteta):

Kategorie 1 - děti do 12 let

(v roce konání soutěže nedosáhne žádný ze soutěžících 13 let)

Kategorie 2 - děti do 15 let

(v roce konání soutěže nedosáhne žádný ze soutěžících 16 let)

Kategorie 3 - mládež od 16 do 26 let

(v roce konání soutěže nedosáhne žádný ze soutěžících 27 let)

4) Soutěžní repertoár:

Sólový zpěv, kategorie 1 - 4:

Každý soutěžící zazpívá dvě písněPodmínkou je zpívání zpaměti. První bude píseň lidová, soutěžící ji zazpívá bez hudebního doprovodu neboli „a cappella“. Druhá píseň bude libovolná, soutěžící ji mohou zazpívat bez doprovodu, s doprovodem  jednoho či více akustických nástrojů (bez možnosti nazvučení) nebo s hudebním podkladem, který si zajistí sám, a s přihláškou pošle na WhatsApp 606857578 nebo mailem na adresu iveta.posledni@seznam.cz ve formátu mp3, wav nebo audio.

Komorní zpěv, kategorie 1 - 3:

Dua, tria či kvarteta zazpívají v kategorii 1 dvě písně a v kategorii 2 a 3 tři písněPodmínkou je zpívání zpaměti. První bude píseň lidová, soutěžící ji zazpívají bez hudebního doprovodu neboli „a cappella“. Druhá a třetí píseň bude libovolná, soutěžící ji mohou zazpívat bez doprovodu, s doprovodem  jednoho či více akustických nástrojů (bez možnosti nazvučení) nebo s hudebním podkladem, který si zajistí sami, a s přihláškou pošlou na WhatsApp 606857578 nebo mailem na adresu  iveta.posledni@seznam.cz ve formátu mp3, wav nebo audio.

První píseň (tj. lidovou píseň) zazpívají soutěžící bez mikrofonu, druhou (v komorním zpěvu kategorie 2 a 3 i třetí) píseň mohou zazpívat s mikrofonem (tuto možnost je nutno zaškrtnout v přihlášce!).

V soutěžních písních  kategorií 2 a 3 komorního zpěvu musí být převaha vícehlasu (tzn., že dua zazpívají převážně dvojhlasně, tria trojhlasně a kvarteta čtyřhlasně; jednohlas není vyloučen, ale převažovat musí vícehlas).

kategorii 1 je možný i zpěv jednohlasý za předpokladu, že se soutěžící ve zpěvu střídají dle rolí v písni (např. v písni Tlapky klást potichu) nebo se střídají po slokách a jen část písně zazpívají současně. Nemusejí tedy zpívat vícehlasně, ale nezazpívají oba/všichni celou píseň současně v jednohlase.

Přihlášku a hudební podklad na CD nebo flash discu mohou soutěžící také osobně předat organizátorům soutěže (jmenovitě Mgr. I.Poslední) nejdéle v den uzávěrky přihlášek do soutěže, tj. 12.2.2023.

PRŮBĚH SOUTĚŽE

Soutěž se uskuteční v neděli 19. února 2023 od 10.00 hodin v koncertním sále Základní umělecké školy v Kraslicích.

SOUTĚŽNÍ ÚKOLY

Soutěžním úkolem pro všechny kategorie v sólovém zpěvu je přednes dvou písní:

1. píseň lidová, soutěžící ji zazpívají bez hudebního doprovodu neboli „a cappella“

2. (případně 3.) píseň libovolná, soutěžící ji/je mohou zazpívat bez doprovodu, s doprovodem jednoho či více akustických nástrojů (bez možnosti nazvučení) nebo s hudebním podkladem, který si zajistí sám/sami, a s přihláškou pošle/pošlou na WhatsApp 606857578 nebo mailem na adresu iveta.posledni@seznam.cz ve formátu mp3, wav nebo audio. První píseň (tj. lidovou píseň) zazpívají soutěžící bez mikrofonu, druhou (případně třetí) píseň mohou, ale nemusí, zazpívat s mikrofonem (tuto možnost je nutné zaškrtnout v přihlášce!). 

Soutěžním úkolem pro kategorii 1 komorního zpěvu, tj. pro dua, tria či kvarteta, je přednes dvou a pro kategorie 2 a 3 přednes tří písníPodmínkou je zpívání zpaměti. První bude píseň lidová, soutěžící ji zazpívají bez hudebního doprovodu neboli „a cappella“. Druhá (v kategorii 2 a 3 i třetí) píseň bude libovolná, soutěžící ji/je mohou zazpívat bez doprovodu, s doprovodem  jednoho či více akustických nástrojů (bez možnosti nazvučení) nebo s hudebním podkladem, který si zajistí sami, a s přihláškou pošlou na WhatsApp 606857578 nebo mailem na adresu iveta.posledni@seznam.cz ve formátu mp3, wav nebo audio.

První píseň (tj. lidovou píseň) zazpívají soutěžící bez mikrofonu, druhou a třetí píseň mohou zazpívat s mikrofonem (tuto možnost je nutno zaškrtnout v přihlášce!).

V soutěžních písních  kategorií 2 a 3 komorního zpěvu musí být převaha vícehlasu (tzn., že dua zazpívají převážně dvojhlasně, tria trojhlasně a kvarteta čtyřhlasně; jednohlas není vyloučen, ale převažovat musí vícehlas).

kategorii 1 je možný i zpěv jednohlasý za předpokladu, že se soutěžící ve zpěvu střídají dle rolí v písni (např. v písni Tlapky klást potichu) nebo se střídají po slokách a jen část písně zazpívají současně. Nemusejí tedy zpívat vícehlasně, ale nezazpívají oba/všichni celou píseň současně v jednohlase.

Přihlášku a hudební podklad na CD nebo flash discu mohou soutěžící také osobně předat organizátorům soutěže (jmenovitě Mgr. I.Poslední) nejdéle v den uzávěrky přihlášek do soutěže, tj. 12.2.2023

DALŠÍ USTANOVENÍ

1. Maximální časový limit vystoupení

Sólový zpěv: 1. kat. - 4 minuty

                       2. kat. - 4 minuty 

                       3. kat. - 6 minut 

                       4. kat. - 7 minut

Komorní zpěv1. kat. - 5 minut

                          2. kat. - 7 minut

                          3. kat. - 9 minut

2. V soutěžních písních  kategorií 2 a 3 komorního zpěvu musí být převaha vícehlasu (tzn., že dua zazpívají převážně dvojhlasně, tria trojhlasně a kvarteta čtyřhlasně; jednohlas není vyloučen, ale převažovat musí vícehlas).

3. Po odeslání přihlášky není možné měnit repertoár.

4. Zpívání zpaměti je podmínkou.

PŘIHLÁŠKA

Přihlášku svým podpisem potvrdí zákonný zástupce dítěte nebo sám soutěžící (od 18 let věku) a tím je zodpovědný za správnost údajů uvedených v přihlášce. 

 

Přihlášku je možno odeslat poštou (na adresu Iveta Poslední, Novoveská 162, Kraslice 358 01), na WhatsApp 606857578,  mailem (iveta.posledni@seznam.cz) nebo předat osobně (Mgr. Ivetě Poslední, ZUŠ Kraslice, třída č. 12) nejpozději do 12.2.2023.

PREZENCE SOUTĚŽÍCÍCH

Prezence všech soutěžících proběhne v den soutěže, tj. 6.11. 2021 od 8.30 do 9.30 hodin v předsálí  ZUŠ Kraslice, Pohraniční stráže 67.

POROTA

Spolek Vivat Musica Kraslice nominuje členy odborné poroty, kterými jsou významné osobnosti v oblasti umění a to jak v oblasti klasického zpěvu, tak v oboru populární hudby a muzikálů, dramaturgie dětských pořadů, učitelů hudební výchovy ap.

Předsedkyně poroty:

Kateřina Herčíková – absolventka Konzervatoře Jaroslava Ježka (oborů Muzikálové herectví a Populární zpěv), muzikálová zpěvačka a herečka působící na scénách v Praze, Plzni a Mostě, hudební pedagog muzikálového studia Pixa-Pro v Hudebnim divadle Karlín. V roce 2020 nominována na cenu Thálie za roli Elphaby v muzikálu Čarodějka (Wicked) v GoJa Music Hall.

Členové poroty:

Michal Vaněk - zakladatel skupiny ABBA STARS, zpěvák, klávesista, skladatel, majitel nahrávacího studia Accent, bývalý a současně občasný člen dnes již legendární západočeské rockové skupiny Sifon.

Marie Kyselová absolventka UJEP (obory Sbormistrovství a hudební výchova pro ZŠ, SŠ a ZUŠ), učitelka SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice a učitelka ZUŠ Kraslice.

 

CENY

Každý účastník soutěže obdrží pamětní list a pamětní medaili, vítězové obdrží diplomy, čestná uznání a věcné dárky s hudební tematikou. Speciální cenou pro absolutního vítěze celé soutěže budou 2 vstupenky na muzikál v Praze, Plzni či Mostu v termínu březen-červen 2023.

 


KONCERT VÍTĚZŮ

V rámci festivalu Kraslické hudební jaro 2023 se uskuteční KONCERT VÍTĚZŮ, na němž zazpívají vítězové jednotlivých kategorií soutěže.

ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Soutěž Kraslický slavíček organizuje SPOLEK VIVAT MUSICA KRASLICE, který dlouhodobě působí v Kraslicích a okolí, organizuje koncerty pro širokou veřejnost a velmi intenzivně podporuje pěveckou mládež, zejména pak dětské pěvecké sbory KlíčekHarmonie v ZUŠ Kraslice.

ŘÍDÍCÍ VÝBOR SOUTĚŽE

Mgr. Iveta Poslední - ředitelka soutěže

Organizační tým soutěže je tvořen členy sboru Vivat Musica Kraslice

Kontakt:

Iveta Poslední, Novoveská 1657/162, Kraslice, 358 01 iveta.posledni@seznam.cz

ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Pro řízení soutěže Kraslický slavíček platí tento organizační řád, který je k dispozici také na webových stránkách www.ivetaposledni.cz, na stejné adrese jsou umístěny propozice soutěže a tiskopis přihlášky pro sólový i komorní zpěv.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE

Vítězové budou vyhlášeni po skončení soutěže všech soutěžních kategorií a po poradě poroty. Slavnostní ceremoniál proběhne ve velkém sále ZUŠ Kraslice.

Výsledkovou listinu si mohou účastníci vyzvednout po vyhlášení výsledků v místě konání soutěže nebo ji získat z internetu na adrese www.ivetaposledni.cz