Časový harmonogram soutěže

  8.30 - 9.30     prezence soutěžících, přidělení soutěžního čísla

  9.00 - 10.30   zvuková zkouška soutěžících

11.00 Slavnostní zahájení

11.10 - 12.40   soutěžní vystoupení 1. + 2. kategorie

12.40 - 13.15   příprava na soutěžní vystoupení další kategorie

13.15 - 14.45   soutěžní vystoupení 3. + 4. kategorie       

                        + kategorie komorního zpěvu

14.45 - 15.30   porada poroty, vystoupení kapely M.C.H.

15.30 Slavnostní vyhlášení výsledků