Kraslický slavíček 2017

Spolek Vivat Musica Kraslice vyhlašuje

4. ročník pěvecké soutěže Kraslický slavíček 2017

Propozice soutěže, organizační řád

Ke stažení zde: Kraslický slavíček_propozice_2017.pdf (236928)

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1) Kraslický slavíček je soutěž v sólovém zpěvu pro děti a mládež od 5 do 26 let z Kraslic 

a blízkého okolí. Soutěžící musí mít trvalé bydliště v mikroregionu Kraslicka (Kraslice, Bublava, 

Stříbrná, Šindelová, Rotava, Přebuz, Jindřichovice, Oloví, Dolní Nivy) 

nebo být žáky ZUŠ Kraslice.

2) Smyslem soutěže je:

- vytváření příležitostí pro talentované děti a mládež

- vyhledávání talentů a v případě zájmu následná péče o jejich další odborné vedení

- rozvíjení zájmů o hudební výchovu a zpěv

- získání objektivního pohledu na stav hudebního nadání a hlasových dispozic dětí a mládeže 

v Kraslicích a blízkém okolí

3) Soutěžit se bude v těchto kategoriích:

Sólový zpěv:

Kategorie 1 – pro děti ve věku 5-7 let (v roce konání soutěže jim musí být nejméně 5 a nejvíce 7 let)

Kategorie 2 - pro děti ve věku 8-11 let (v roce konání soutěže jim musí být nejméně 8 a nejvíce 11 let)

Kategorie 3 - pro děti ve věku 12-15 let (v roce konání soutěže jim musí být nejméně 12 a nejvíce 15 let)

Kategorie 4 - dívky a chlapci ve věku 16-26 let (v roce konání soutěže jim musí být nejméně 16 a nejvíce 26 let)

Komorní zpěv (dua, tria, kvarteta):

Kategorie 1 - děti do 15 let

(v roce konání soutěže smí být jednotlivým soutěžícím nejvýše 15 let)

Kategorie 2 - mládež od 16 do 26 let

(v roce konání soutěže smí být jednotlivým soutěžícím nejvýše 26 let)

4) Soutěžní repertoár:

Sólový zpěv, kategorie 1 - 4:

Každý soutěžící zazpívá dvě písněPodmínkou je zpívání zpaměti. První bude píseň lidová, 

soutěžící ji zazpívá bez hudebního doprovodu neboli „a cappella“. Druhá píseň bude libovolná, 

soutěžící ji mohou zazpívat bez doprovodu, s doprovodem  jednoho či více akustických nástrojů 

(bez možnosti nazvučení) nebo s hudebním podkladem, který si zajistí sám, a s přihláškou pošle 

mailem na adresu iveta.posledni@seznam.cz ve formátu mp3, wav nebo audio.

Komorní zpěv, kategorie 1 - 2:

Dua, tria či kvarteta zazpívají tři písněPodmínkou je zpívání zpaměti. První bude píseň lidová, 

soutěžící ji zazpívají bez hudebního doprovodu neboli „a cappella“. Druhá a třetí píseň bude 

libovolná, kterou soutěžící mohou zazpívat bez doprovodu, s doprovodem  jednoho či více 

akustických nástrojů (bez možnosti nazvučení) nebo s hudebním podkladem, který si zajistí 

sami, a s přihláškou pošlou mailem na adresu iveta.posledni@seznam.cz ve formátu mp3, 

wav nebo audio.

První píseň (tj. lidovou píseň) zazpívají soutěžící bez mikrofonu, druhou a třetí píseň 

(tj. libovolnou píseň) mohou, ale nemusejí, zazpívat s mikrofonem (tuto možnost je nutno 

zaškrtnout v přihlášce!).

V soutěžních písních  kategorií komorního zpěvu musí být převaha vícehlasu (tzn., že dua 

zazpívají převážně dvojhlasně, tria trojhlasně a kvarteta čtyřhlasně; jednohlas není vyloučen, 

ale převažovat musí vícehlas).

Přihlášku a hudební podklad na CD nebo flash discu mohou soutěžící také osobně předat organizátorům soutěže (jmenovitě Mgr. I.Poslední) nejdéle v den uzávěrky přihlášek do soutěže, tj. 10.11.2017.

PRŮBĚH SOUTĚŽE

Soutěž se uskuteční v sobotu 18. listopadu 2017 od 10.00 hodin ve velkém sále Základní umělecké školy v Kraslicích.

SOUTĚŽNÍ ÚKOLY

 

Soutěžním úkolem pro všechny kategorie v sólovém zpěvu je přednes dvou písní:

1. píseň lidová, soutěžící ji zazpívají bez hudebního doprovodu neboli „a cappella“

2. píseň libovolná, soutěžící ji mohou zazpívat bez doprovodu, s doprovodem jednoho či více akustických nástrojů (bez možnosti nazvučení) nebo s hudebním podkladem, který si zajistí sám, a s přihláškou pošle mailem na adresu iveta.posledni@seznam.cz ve formátu mp3, wav nebo audio. První píseň (tj. lidovou píseň) zazpívají soutěžící bez mikrofonu, druhou píseň (tj. libovolnou píseň) mohou, ale nemusí, zazpívat s mikrofonem (tuto možnost je nutné zaškrtnout v přihlášce!). 

 

Soutěžním úkolem pro obě kategorie komor. zpěvu, tj. pro dua, tria či kvarteta, je přednes tří písníPodmínkou je zpívání zpaměti. První bude píseň lidová, soutěžící ji zazpívají bez hudebního doprovodu neboli „a cappella“. Druhá a třetí píseň bude libovolná, kterou soutěžící mohou zazpívat bez doprovodu, s doprovodem  jednoho či více akustických nástrojů (bez možnosti nazvučení) nebo s hudebním podkladem, který si zajistí sami, a s přihláškou pošlou mailem na adresu iveta.posledni@seznam.cz ve formátu mp3, wav nebo audio.

První píseň (tj. lidovou píseň) zazpívají soutěžící bez mikrofonu, druhou a třetí píseň (tj. libovolnou píseň) mohou, ale nemusejí, zazpívat s mikrofonem (tuto možnost je nutno zaškrtnout v přihlášce!).

 

V soutěžních písních  kategorií komorního zpěvu musí být převaha vícehlasu (tzn., že dua 

zazpívají převážně dvojhlasně, tria trojhlasně a kvarteta čtyřhlasně; jednohlas není vyloučen, 

ale převažovat musí vícehlas).

Přihlášku a hudební podklad na CD nebo flash discu mohou soutěžící také osobně předat organizátorům soutěže (jmenovitě Mgr. I.Poslední) nejdéle v den uzávěrky přihlášek do soutěže, tj. 10.11.2017.

 

DALŠÍ USTANOVENÍ

1. Maximální časový limit vystoupení

Sólový zpěv: 1. kat. - 3 minuty

                       2. kat. - 4 minuty 

                       3. kat. - 6 minut 

                       4. kat. - 7 minut

Komorní zpěv1. kat. - 7 minut

                          2. kat. - 9 minut

2. V soutěžních písních  kategorií komorního zpěvu musí být převaha vícehlasu (tzn., že dua zazpívají převážně dvojhlasně, tria trojhlasně a kvarteta čtyřhlasně; jednohlas není vyloučen, ale převažovat musí vícehlas).

3. Po odeslání přihlášky není možné měnit repertoár.

4. Zpívání zpaměti je podmínkou.

PŘIHLÁŠKA

Přihlášku svým podpisem potvrdí zákonný zástupce dítěte nebo sám soutěžící (od 18 let věku) 

a tím je zodpovědný za správnost údajů uvedených v přihlášce.

Přihlášku je možno odeslat poštou (na adresu Iveta Poslední, Novoveská 162, Kraslice 358 01) nebo 

mailem (iveta.posledni@seznam.cz) nebo osobně (Mgr. Ivetě Poslední, ZUŠ Kraslice, třída č. 5) 

nejpozději do 10.11.2017. 

Ke stažení zde: 

Přihláška_KS_2017_sólo.pdf (140204)

Přihláška_KS_2017_komorní.pdf (144174)

PREZENCE SOUTĚŽÍCÍCH

Prezence všech soutěžících proběhne v den soutěže, tj. v sobotu 18.11. 2017 od 8.30 do 9.30 hodin v předsálí ZUŠ Kraslice, Pohraniční stráže 67

POROTA

Spolek Vivat Musica Kraslice nominuje členy odborné poroty, kterými jsou 

významné osobnosti v oblasti umění a to jak v oblasti klasického zpěvu, tak v oboru 

populární hudby a muzikálů, dramaturgie dětských pořadů, učitelů hudební výchovy ap. 

Složení poroty 4. ročníku soutěže Kraslický slavíček:

Předseda poroty:

Václav Bárta - básník, spisovatel, autor rozhlasových pohádek a několika dětských knížek, dramaturg a režisér dětských a mládežnických pořadů, zakladatel a dlouholetý šéf souboru INKLEMO, autor balad a písní, na nichž spolupracoval i se svým synovcem Daliborem Bártou (CD Paměti vrby), zpěvák, dudák a také spoluautor písně Princezna ze mlejna, otec Václava Noida Bárty

Členové poroty:

Kateřina Herčíková – muzikálová herečka, absolventka KJJ Praha

Natálie Luhovská – učitelka ZŠ

Petr Schneider - hudební pedagog, mistr zvuku

Václav Krátký – hudebník, klavírista

PUBLICITA

Soutěž Kraslický slavíček bude publikován ve veřejných médiích, tj. v regionálním tisku, dle možností i v rozhlasu a televizi.

OSOBNÍ ZÁŠTITY

Soutěži Kraslický slavíček udělili osobní záštitu:

Roman Kotilínek - starosta města Kraslice

Václav Noid Bárta - muzikálový herec a zpěvák

Jan Steinsdörfer – jazzový hudebník, klavírista a skladatel

CENY

Každý účastník soutěže obdrží pamětní list, vítězové obdrží diplomy, čestná uznání 

a věcné dárky s hudební tematikou. Speciální cenou pro vítěze jednotlivých kategorií, 

kteří získají minimálně 21 bodů z 25, bude možnost natočení 1-2 písní v nahrávacím studiu. 

Natáčení proběhne ve čt 28.12. 2017 v ALFA Music Club Sokolov

KONCERT VÍTĚZŮ

V rámci festivalu Kraslické hudební jaro 2018 se uskuteční KONCERT VÍTĚZŮ, na němž proběhne křest CD vítězů soutěže.

ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Soutěž Kraslický slavíček organizuje spolek Vivat Musica Kraslice,

který dlouhodobě působí v Kraslicích a okolí, organizuje koncerty pro širokou veřejnost 

a velmi intenzivně podporuje pěveckou mládež, zejména pak dětský pěvecký sbor 

Harmonie v ZUŠ Kraslice.

ŘÍDÍCÍ VÝBOR SOUTĚŽE

Mgr. Iveta Poslední - ředitelka soutěže

Veronika Hřebejková - tajemnice soutěže

Ing. Regina Roková - členka organizačního týmu

Kristina Vlčková - členka organizačního týmu

Kateřina Roková - členka organizačního týmu

Aleš Vlček - člen organizačního týmu

Kontakt:

Iveta Poslední, Novoveská 162, Kraslice, 358 01

iveta.posledni@seznam.cz

 

ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Pro řízení soutěže Kraslický slavíček platí tyto propozice a organizační řád, který je k dispozici na webových stránkách www.ivetaposledni.cz

Na stejné adrese jsou umístěny propozice soutěže a tiskopis přihlášky.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE

Vítězové budou vyhlášeni po skončení soutěže všech soutěžních kategorií a po poradě poroty. Slavnostní ceremoniál proběhne v novém sále ZUŠ Kraslice po skončení soutěže.

Výsledkovou listinu si mohou účastníci vyzvednout po vyhlášení výsledků v místě konání soutěže nebo ji získat zde Výsledková listina