Časový harmonogram soutěže

9.00 - 9.30   prezence soutěžících, přidělení soutěžního čísla

9.15 - 9.45   zvuková zkouška soutěžících 1. + 2. kategorie

10.00 Slavnostní zahájení

10.10 - 11.00 soutěžní vystoupení 1. + 2. kategorie

11.00 - 11.30 zvuková zkouška soutěžících 3. + 4. kategorie       

11.30 - 12.30 soutěžní vystoupení 3. + 4. kategorie       

12.30 - 13.00 zvuková zkouška soutěžících v komorním zpěvu                      

13.00 - 13.45 soutěžní vystoupení soutěžících v komorním zpěvu                      

13.45 - 15.30 porada poroty, zábavný výukový seminář

Mgr. Jakuba Kacara, DiS. „Hra na Boomwhackers“

15.30 Slavnostní vyhlášení výsledků

16.00 Společné „muzicírování“ s boomwhackers - minikoncert účastníků výukového semináře