Kraslický slavíček 2019

SPOLEK VIVAT MUSICA KRASLICE vyhlašuje

5. ročník soutěže v sólovém a komorním zpěvu

Kraslický slavíček 2019

Propozice soutěže, organizační řád


 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1) Kraslický slavíček je soutěž v sólovém a komorním zpěvu pro děti a mládež od 5 do 26 let z Kraslic a blízkého okolí, podmínkou účasti v soutěži je trvalé bydliště v mikroregionu Kraslicka (Kraslice, Bublava, Stříbrná, Šindelová, Rotava, Přebuz, Jindřichovice, Oloví, Dolní Nivy), soutěžit mohou i ti, kteří bydlí mimo mikroregion Kraslicka, ale jsou žáky ZUŠ Kraslice (např. dojíždějící ze Sokolova)

2) Smyslem soutěže je:

- vytváření příležitostí pro talentované děti a mládež

- vyhledávání talentů a v případě zájmu následná péče o jejich další odborné vedení

- rozvoj zájmu o hudební výchovu a pěvectví

- získání objektivního pohledu na stav hudebního nadání a hlasových dispozic dětí a mládeže

  v Kraslicích a blízkém okolí

3) Soutěžit se bude v těchto kategoriích:

Sólový zpěv:

Kategorie 1 - pro děti ve věku 5-7 let 

(v roce konání soutěže jim musí být nejméně 5 a nejvíce 7 let)

Kategorie 2 - pro děti ve věku 8-11 let 

(v roce konání soutěže jim musí být nejméně 8 a nejvíce 11 let)

Kategorie 3 - pro děti ve věku 12-15 let 

(v roce konání soutěže jim musí být nejméně 12 a nejvíce 15 let)

Kategorie 4 - dívky a chlapci ve věku 16-26 let 

(v roce konání soutěže jim musí být nejméně 16 a nejvíce 26 let)

Komorní zpěv (dua, tria, kvarteta):

Kategorie 1 - děti do 12 let

(v roce konání soutěže smí být jednotlivým soutěžícím nejvýše 12 let)

Kategorie 2 - děti do 15 let

(v roce konání soutěže smí být jednotlivým soutěžícím nejvýše 15 let)

Kategorie 3 - mládež od 16 do 26 let

(v roce konání soutěže smí být jednotlivým soutěžícím nejvýše 26 let)

4) Soutěžní repertoár:

Sólový zpěv, kategorie 1 - 4:

Každý soutěžící zazpívá dvě písněPodmínkou je zpívání zpaměti. První bude píseň lidová, soutěžící ji zazpívá bez hudebního doprovodu neboli „a cappella“. Druhá píseň bude libovolná, soutěžící ji mohou zazpívat bez doprovodu, s doprovodem  jednoho či více akustických nástrojů (bez možnosti nazvučení) nebo s hudebním podkladem, který si zajistí sám, a s přihláškou pošle mailem na adresu iveta.posledni@seznam.cz ve formátu mp3, wav nebo audio.

Komorní zpěv, kategorie 1 - 3:

Dua, tria či kvarteta zazpívají v kategorii 1 dvě písně a v kategorii 2 a 3 tři písněPodmínkou je zpívání zpaměti. První bude píseň lidová, soutěžící ji zazpívají bez hudebního doprovodu neboli „a cappella“. Druhá a třetí píseň bude libovolná, soutěžící ji mohou zazpívat bez doprovodu, s doprovodem  jednoho či více akustických nástrojů (bez možnosti nazvučení) nebo s hudebním podkladem, který si zajistí sami, a s přihláškou pošlou mailem na adresu  iveta.posledni@seznam.cz ve formátu mp3, wav nebo audio.

První píseň (tj. lidovou píseň) zazpívají soutěžící bez mikrofonu, druhou (v komorním zpěvu kategorie 2 a 3 i třetí) píseň mohou zazpívat s mikrofonem (tuto možnost je nutno zaškrtnout v přihlášce!).

V soutěžních písních  kategorií 2 a 3 komorního zpěvu musí být převaha vícehlasu (tzn., že dua zazpívají převážně dvojhlasně, tria trojhlasně a kvarteta čtyřhlasně; jednohlas není vyloučen, ale převažovat musí vícehlas).

V kategorii 1 je možný i zpěv jednohlasý za předpokladu, že se soutěžící ve zpěvu střídají dle rolí v písni (např. v písni Tlapky klást potichu) nebo se střídají po slokách a jen část písně zazpívají současně. Nemusejí tedy zpívat vícehlasně, ale nezazpívají oba/všichni celou píseň současně v jednohlase.

Přihlášku a hudební podklad na CD nebo flash discu mohou soutěžící také osobně předat organizátorům soutěže (jmenovitě Mgr. I.Poslední) nejdéle v den uzávěrky přihlášek

do soutěže, tj. 10.11.2019.

PRŮBĚH SOUTĚŽE

Soutěž se uskuteční v neděli 17. listopadu 2019 od 10.00 hodin ve velkém sále Základní umělecké školy v Kraslicích.

SOUTĚŽNÍ ÚKOLY

Soutěžním úkolem pro všechny kategorie v sólovém zpěvu je přednes dvou písní:

1. píseň lidová, soutěžící ji zazpívají bez hudebního doprovodu neboli „a cappella“

2. (případně 3.) píseň libovolná, soutěžící ji/je mohou zazpívat bez doprovodu, s doprovodem jednoho či více akustických nástrojů (bez možnosti nazvučení) nebo s hudebním podkladem, který si zajistí sám/sami, a s přihláškou pošle/pošlou mailem na adresu iveta.posledni@seznam.cz ve formátu mp3, wav nebo audio. První píseň (tj. lidovou píseň) zazpívají soutěžící bez mikrofonu, druhou (případně třetí) píseň mohou, ale nemusí, zazpívat s mikrofonem (tuto možnost je nutné zaškrtnout v přihlášce!). 

Soutěžním úkolem pro kategorii 1 komorního zpěvu, tj. pro dua, tria či kvarteta, je přednes dvou a pro kategorie 2 a 3 přednes tří písníPodmínkou je zpívání zpaměti. První bude píseň lidová, soutěžící ji zazpívají bez hudebního doprovodu neboli „a cappella“. Druhá (v kategorii 2 a 3 i třetí) píseň bude libovolná, soutěžící ji/je mohou zazpívat bez doprovodu, s doprovodem  jednoho či více akustických nástrojů (bez možnosti nazvučení) nebo s hudebním podkladem, který si zajistí sami, a s přihláškou pošlou mailem na adresu iveta.posledni@seznam.cz ve formátu mp3, wav nebo audio.

První píseň (tj. lidovou píseň) zazpívají soutěžící bez mikrofonu, druhou a třetí píseň mohou zazpívat s mikrofonem (tuto možnost je nutno zaškrtnout v přihlášce!).

V soutěžních písních  kategorií 2 a 3 komorního zpěvu musí být převaha vícehlasu (tzn., že dua zazpívají převážně dvojhlasně, tria trojhlasně a kvarteta čtyřhlasně; jednohlas není vyloučen, ale převažovat musí vícehlas).

V kategorii 1 je možný i zpěv jednohlasý za předpokladu, že se soutěžící ve zpěvu střídají dle rolí v písni (např. v písni Tlapky klást potichu) nebo se střídají po slokách a jen část písně zazpívají současně. Nemusejí tedy zpívat vícehlasně, ale nezazpívají oba/všichni celou píseň současně v jednohlase.

Přihlášku a hudební podklad na CD nebo flash discu mohou soutěžící také osobně předat organizátorům soutěže (jmenovitě Mgr. I.Poslední) nejdéle v den uzávěrky přihlášek do soutěže, tj. 10.11.2019.

DALŠÍ USTANOVENÍ

1. Maximální časový limit vystoupení

Sólový zpěv: 1. kat. - 3 minuty

                     2. kat. - 4 minuty 

                     3. kat. - 6 minut 

                     4. kat. - 7 minut

Komorní zpěv1. kat. - 5 minut

                         2. kat. - 7 minut

                          3. kat. - 9 minut

2. V soutěžních písních  kategorií komorního zpěvu musí být převaha vícehlasu (tzn., že dua zazpívají převážně dvojhlasně, tria trojhlasně a kvarteta čtyřhlasně; jednohlas není vyloučen, ale převažovat musí vícehlas).

3. Po odeslání přihlášky není možné měnit repertoár.

4. Zpívání zpaměti je podmínkou.

PŘIHLÁŠKA

Přihlášku svým podpisem potvrdí zákonný zástupce dítěte nebo sám soutěžící (od 18 let věku) a tím je zodpovědný za správnost údajů uvedených v přihlášce.

Přihlášku je možno odeslat poštou (na adresu Iveta Poslední, Novoveská 162, Kraslice 358 01) nebo mailem (iveta.posledni@seznam.cz) nebo osobně (Mgr. Ivetě Poslední, ZUŠ Kraslice, třída č. 12) nejpozději do 10. 11. 2019.

PREZENCE SOUTĚŽÍCÍCH

Prezence všech soutěžících proběhne v den soutěže, tj. 17.11. 2019 od 8.30 do 9.30 hodin v předsálí  ZUŠ Kraslice, Pohraniční stráže 67.