Výsledková listina

 • Sólový zpěv

  Kategorie 1 - pro děti ve věku 5-7 let 

  (v roce konání soutěže jim musí být nejméně 5 a nejvíce 7 let)

  1. místo:   neuděleno

  2. místo:  Marie Humlová - nejmladší soutěžící 

  Kategorie 2 - pro děti ve věku 8-11 let 

  (v roce konání soutěže jim musí být nejméně 8 a nejvíce 11 let)

  1. místo: Nella Zámková

                 Hai Hoang Nam

                 Karolína Jurcsiková

                 Aneta Panušková  

                 Miroslav Kačírek       

  2. místo: Lucie Palečková

                 Petr Hamouz                  

  3. místo: Jan Salač

                 Karolína Baláková                   

  Čestné uznání: Adam Salva

  Zvláštní cena poroty byla udělena Miroslavu Kačírkovi za vlastní klavírní doprovod.

  Nejvyšší počet bodů získala Nella Zámková, stala se tak vítězkou kategorie s možností nahrávání ve studiu.


  Kategorie 3 - pro děti ve věku 12-15 let 

  (v roce konání soutěže jim musí být nejméně 12 a nejvíce 15 let)

  1. místo: Oliver Votoček

                 Viktorie Uhlíková

  2. místo: Barbora Furišová

                 Otakar Kuzebauch       

                 Lesana Gabrielová

                 Nela Vlčková

  3. místo: Adéla Brunnerová

  Zvláštní cena poroty byla udělena Oliveru Votočkovi za přirozený a dynamický projev

  Nejvyšší počet bodů získal Oliver Votoček, stal se tak vítězem kategorie s možností nahrávání ve studiu.

   

  Kategorie 4 - dívky a chlapci ve věku 16-26 let 

  (v roce konání soutěže jim musí být nejméně 16 a nejvíce 26 let)

  1. místo: Tereza Kudličková a Eliška Siváková

  Zvláštní cena poroty byla udělena Tereze Kudličkové za vlastní klavírní doprovod.

  Nejvyšší počet bodů získaly shodně obě soutěžící, tj. Tereza Kudličková i Eliška Siváková se staly vítězkami kategorie s možností nahrávání ve studiu

 • Komorní zpěv

  Kategorie 1 - pro děti ve věku do 12 let 

  Kvartet

  1. místo: Kvartet Hahujupa Pemakalu ve složení Petr Hamouz, Marie Humlová, Karolína Jurcsiková, Lucie Palečková

  Kvartet Hahujupa Pemakalu získal potřebný počet bodů a stal se tak vítězem kategorie s možností nahrávání ve studiu

  Duo

  1. místo: duo Zanegale ve složení Lesana Gabrielová a Nella Zámková

  2. místo: duo Hupaluma ve složení Marie Humlová a Lucie Palečková

                  Kouzelné duo ve složení Petr Hamouz a Karolína Jurcsiková

                  duo Kůže a slanina ve složení Otakar Kuzebauch a Viktorie Uhlíková

                  duo BRUELA ve složení Adéla Brunnerová a Eliška Brunnerová

  Nejvyšší počet bodů získalo duo Zanegale,  stalo se tak vítězem kategorie s možností nahrávání ve studiu

   

  Kategorie 3 - pro mládež ve věku 16-26 let 

  1. místo: duo ve složení Oliver Votoček a Tereza Kudličková

  Duo získalo potřebný počet bodů a stalo se tak vítězem kategorie s možností nahrávání ve studiu.

 •  

 •                                Blahopřejeme!