Recenze Táni Roskovcové

Iveta Poslední vytvořila ucelený materiál, který bude nám všem učitelům - zpěvákům pomáhat a zpříjemňovat práci. Dokázala totiž soustředit do jednoho zpěvníčku a jednoho zvukového nosiče to, co pravděpodobně mnohý z nás při výuce vícehlasu používá, ale s každým novým žákem znovu hledá vhodnou píseň, vhodné vedení doprovodných hlasů, vhodný instrumentální doprovod atd. A nyní se už můžeme více soustředit na výuku samu - zpěvníček je vhodný pro malé děti i dospělé adepty, méně zkušené i pokročilejší zpěváky vícehlasu. A každý, kdo kouzlo interpretace vícehlasých písní poznal, se v něm touží dále zlepšovat.

Táňa Roskovcová, ZUŠ Harmonie Praha